Bent u nieuwsgierig naar de werkwijze van Praktijk Passend? Of twijfelt u nog of u een afspraak wilt maken? Lees op deze pagina meer over mijn werkwijze. Heeft u toch nog vragen? Neem dan contact met me op.

Ouders en kinderen

Na de aanmelding (telefonisch of per mail) plannen we een afspraak voor de intake. Deze intake vindt of in de praktijkruimte in Drempt of op locatie plaats. Tijdens het intakegesprek stellen we vast wat de precieze ondersteuningsvraag is (waar kan ik u bij helpen?) en op welke manier we deze vraag kunnen beantwoorden. In overleg met u wordt een plan van aanpak gemaakt. In dit plan wordt het volgende uitgewerkt:

  • de ondersteuningsvragen
  • betrokken partijen en hun rol
  • wat wordt er gedaan, door wie en wanneer?
  • kosten en eventuele vergoeding van het traject
  • termijn waarin het traject wordt uitgevoerd

Scholen

Scholen kunnen een samenwerking aangaan met Praktijk Passend. Dit houdt in dat Praktijk Passend een rol krijgt in de vaste zorgstructuur van de school. Jaarlijks zullen er dan enkele contactmomenten ingepland worden waar ondersteuningsvragen besproken worden in een multidisciplinair team, de zogenaamde zorgteams.

Scholen kunnen ook op afroep een aanvraag doen bij Praktijk Passend. Wanneer de ondersteuningsvraag zich richt op een specifieke leerling kan Praktijk Passend alleen aansluiten bij een gesprek wanneer ouders daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.

Ondersteuningsvraag leerling

Scholen kunnen nadat zij toestemming van ouders hebben gekregen, een ondersteuningsvraag met betrekking tot een leerling voorleggen aan Praktijk Passend. In overleg met de intern begeleider, de leerkracht en de ouder(s) wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zal de ondersteuningsvraag verder worden uitgediept en wordt gestreefd naar het formuleren van onderwijsbehoeften en handelingsadviezen waar de leerkracht en de ouder direct mee aan de slag kunnen. Daarnaast kan een uitkomst zijn dat er nader onderzoek nodig is. Daarvoor zal een plan van aanpak worden opgesteld.

Ondersteuningsvraag leerkracht

Praktijk Passend biedt ook begeleiding aan leerkrachten. Bijvoorbeeld als zij ondersteuning nodig hebben op het gebied van de omgang met één of meerdere leerlingen. Of een leerkracht die meer wil weten over een bepaalde gedragsproblematiek. Ook biedt Praktijk Passend hulp bij het opstellen van een groepsplan of het lezen en interpreteren van de toetsresultaten. Wanneer binnen de school of het schoolbestuur onvoldoende mogelijkheden zijn voor ondersteuning kan Praktijk Passend ingeschakeld worden.

Het traject is op maat en zal tijdens een intakegesprek worden uitgewerkt.

Corine Huisintveld
Gezondheidszorgpsycholoog en eigenaar Praktijk Passend

Heb je een vraag over de leer- en/of gedragsontwikkeling van een kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar? Dan kun je bij mijn praktijk terecht. Ik help kinderen, ouders en scholen.

Meer over Corine