Praktijk Passend (Kamer van Koophandel: 61161136), verleent u hierbij toegang tot www.praktijkpassend.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Praktijk Passend behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.praktijkpassend.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Praktijk Passend.

Beperkte aansprakelijkheid

Praktijk Passend spant zich in om de inhoud van www.praktijkpassend.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.praktijkpassend.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Praktijk Passend.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.praktijkpassend.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.praktijkpassend.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Praktijk Passend nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Praktijk Passend.

De inhoud van www.praktijkpassend.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Corine Huisintveld
Gezondheidszorgpsycholoog en eigenaar Praktijk Passend

Heb je een vraag over de leer- en/of gedragsontwikkeling van een kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar? Dan kun je bij mijn praktijk terecht. Ik help kinderen, ouders en scholen.

Meer over Corine