Vraagt u zich als ouder weleens af…

  • Welke vorm van onderwijs het best past bij uw kind?
  • Of de zorgen die de school/omgeving over uw kind heeft terecht zijn?
  • Of uw kind heel slim of hoogbegaafd is?
  • Of het gedrag van uw kind passend is bij een reguliere gedragsontwikkeling?
  • Hoe u het best om kunt gaan met het gedrag van uw kind?

Of wilt u graag weten…

  • Wat de onderwijsbehoeften van uw kind zijn?
  • Of het aangeboden onderwijs ook daadwerkelijk aansluit bij die onderwijsbehoeften?
  • Of leerproblemen van uw kind veroorzaakt worden door de aanwezigheid van een specifieke leerstoornis (dyslexie, dyscalculie)?
  • Of het gedrag van uw kind verklaard kan worden op basis van kindkenmerken?
  • Wat u van de school mag verwachten als het gaat om het begeleiden en ondersteunen van uw kind?

Ik kan u helpen een antwoord te geven op bovenstaande vragen. Maar ook op alle andere vragen die gaan over de leer- en of gedragsontwikkeling van uw kind.

Van theorie naar onderwijspraktijk

Doordat ik als gedragswetenschapper al lange tijd werkzaam ben in het (speciaal)basisonderwijs heb ik o.a. kennis van het onderwijssysteem, de leermiddelen en methoden. Daarnaast heb ik zicht op de mogelijkheden die er binnen het onderwijs zijn om het onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van kinderen. Ik ga graag samen met u op zoek naar de onderwijsbehoeften van uw kind. Daarna maken we een vertaalslag naar de schoolse situatie.

Meer informatie

Werkwijze

Het contact zal in mijn praktijk, bij u thuis of op school plaatsvinden. We gaan samen op zoek naar een passende locatie.

Na ons eerste gesprek maken we een plan van aanpak. We spreken samen af wat we gaan doen, wanneer we dat gaan doen en welke vragen we gaan beantwoorden. Lees meer over mijn werkwijze.

Corine Huisintveld
Gezondheidszorgpsycholoog en eigenaar Praktijk Passend

Heb je een vraag over de leer- en/of gedragsontwikkeling van een kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar? Dan kun je bij mijn praktijk terecht. Ik help kinderen, ouders en scholen.

Meer over Corine