Ik ben Corine Huisintveld, gezondheidszorgpsycholoog en eigenaar van Praktijk Passend. Welkom op mijn website.

Wat doe ik?

Heeft u een vraag over de leer- en/of gedragsontwikkeling van een kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, dan kun je bij mijn praktijk terecht. Ik help kinderen, ouders en scholen door het uitvoeren van (psycho)-diagnostisch onderzoek en/of het geven van advies gericht op het inzichtelijk maken van de leer- en gedragsontwikkeling van kinderen en jongeren. De uitkomsten van het diagnostische traject worden vertaald in een handelingsgericht advies. Praktijk Passend biedt momenteel geen langdurige begeleidingstrajecten aan. Wanneer begeleiding/behandeling gewenst is zal er samen met u gezocht worden naar een praktijk die dit kan bieden.  

Praktijk Passend biedt eveneens supervisie-begeleiding aan startende collega gedragswetenschappers of gedragswetenschappers in opleiding tot GZ psycholoog of schoolpsycholoog.

Achtergrond

Dankzij mijn Pabo-opleiding en werkervaring in het onderwijs (als intern begeleider, leerlingbegeleider en orthopedagoog binnen het speciaal basisonderwijs), ben ik in staat om de theorieën over leer- en gedragsontwikkelingen/stoornissen te koppelen aan de praktijk. Het uitgangspunt daarbij is de ondersteuningsvraag gesteld door ouders, leerkrachten en leerlingen.
 

“Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt” – Albert Einstein

Meer informatie

Werkwijze

Ik werk met – en voor – kinderen, ouders en scholen. Na een eerste kennismaking maak ik samen met u een plan van aanpak. De inhoud daarvan is volledig afhankelijk van de ondersteuningsvraag die is ontstaan. Bent u nieuwsgierig naar mijn manier van werken? Meer over mijn werkwijze.

Praktijk Passend werkt met en voor kinderen, ouders en scholen door advies, onderzoek en kortdurende begeleiding te bieden bij leer- en gedragsproblemen van kinderen.  Bekijk alle diensten

Corine Huisintveld
GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG EN EIGENAAR PRAKTIJK PASSEND