Zijn jullie als school op zoek naar een gedragswetenschapper die…

  • Werkt vanuit het handelingsgerichte referentiekader (HGW)?
  • Onderzoeksresultaten praktisch kan vertalen?
  • Literatuur over leer-en gedragsproblemen kan vertalen naar de werkvloer?
  • Op zoek gaat naar onderwijsbehoeften van een kind en denkt in kansen?

En zoeken jullie daarnaast iemand die…

  • De ondersteuningsvraag van de leerkracht en/of de ouders en/of het kind als uitgangspunt neemt voor het voeren van een gesprek of het formuleren van een onderzoeksvraag?
  • Ouders / verzorgers ziet en betrekt als experts bij de zorg rondom hun kind?
  • Flexibel is en snel ingeschakeld kan worden?

Past één van bovenstaande vragen bij jullie school? Dan sluit mijn visie en werkwijze aan bij jullie wensen. Graag help ik om antwoorden te vinden op ondersteuningsvragen die er leven bij ouders, leerkrachten en kinderen. Daarbij ga ik op zoek naar de ondersteuningsbehoeften van het kind.

Ervaring in het onderwijs

Dankzij mijn Pabo-opleiding en werkervaring in het onderwijs (als intern begeleider en leerlingbegeleider en orthopedagoog werkzaam binnen het speciaal basisonderwijs), ben ik in staat om de theorieën over leer- en gedragsontwikkelingen/stoornissen praktisch te vertalen naar de klassensituatie. Uitgangspunt daarbij is de ondersteuningsvraag gesteld door ouders, leerkrachten en leerlingen. Lees meer over mijn werkwijze.

Praktijk Passend voor

  • Observaties
  • Onderzoek (intelligentie, leerstoornissen, gedragsproblematiek, sociaal emotionele problematiek, geheugen, (hoog)begaafdheid, verwerkingssnelheid, dyslexie, dyscalculie)
  • Begeleiding (oplossingsgerichte gespreksvoering met kinderen, ouders en/of leerkrachten, kortdurende psycho-educatietrajecten en meedenken over het opstellen van een passend onderwijsaanbod binnen de mogelijkheden van de school, schoolkeuze, leren leren)
Ontdek meer over de werkwijze van Praktijk Passend of neem contact op voor een kennismaking.

Meer informatie

Passend onderwijs

De ontwikkeling van kinderen is het resultaat van steeds complexere interacties tussen kind en omgeving, zoals gezin, school en buurt. Deze relaties beïnvloeden elkaar wederkerig (transactioneel referentiekader).

Bij passend onderwijs staat de afstemming tussen het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht (de school) en de onderwijsbehoeften van het kind centraal. Lees meer over passend onderwijs.

Corine Huisintveld
Gezondheidszorgpsycholoog en eigenaar Praktijk Passend

Heb je een vraag over de leer- en/of gedragsontwikkeling van een kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar? Dan kun je bij mijn praktijk terecht. Ik help kinderen, ouders en scholen.

Meer over Corine