Hulp via Praktijk Passend valt onder de basis generalistische zorg. Deze hulp richt zich op kinderen en jongeren met lichte tot matige, niet complexe problemen. De kosten zijn afhankelijk van het soort onderzoek en begeleiding. Er wordt door Praktijk Passend gewerkt met op maat trajecten. Wanneer een onderzoekstraject niet onder de jeugdwet valt zullen de kosten vooraf met u besproken worden.

Overzicht tarieven Praktijk Passend

Onderstaande tarieven moeten als richtlijn worden beschouwd.

  • Intakegesprek (1 uur): € 90
  • Adviesgesprek (1 uur): € 90
  • Uurtarief diagnostiek: € 90
  • Uurtarief behandeling: € 90
  • Intelligentieonderzoek: € 600 (inclusief adviesgesprek)

De kosten voor gedragsonderzoek zijn nader te bepalen. Neemt u gerust contact op voor meer informatie over de tarieven van Praktijk Passend.

Contracten met gemeenten

Praktijk Passend heeft een contract met de gemeenten in de regio Midden-IJssel/Oost Veluwe (o.a. Zutphen, Lochem, Brummen). Ben je woonachtig in één van deze gemeenten en valt de ondersteuningsvraag onder de jeugdwet dan kan na een verwijzing van de (huis)arts of een consulent van de gemeente het traject gefinancierd worden door de gemeente.

Jeugdwet

Vanaf 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. De Jeugdwet is een wet die de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18 regelt. De gemeentes voeren de Jeugdwet uit. Elke gemeente regelt jeugdhulp op een iets andere wijze. Toegang geschied via een jeugd- of wijkteam of via een Centrum voor Jeugd en Gezin. Een huisarts en jeugdarts kunnen ook doorverwijzen naar de juiste instanties. Om een beroep te kunnen doen op de jeugdwet moet een praktijk een contract gesloten hebben met de gemeente waarin het kind/de jeugdige woont.

Praktijk Passend heeft een contracten afgesloten met de gemeenten:

Regio Midden-IJssel/Oost Veluwe

Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.

Corine Huisintveld
Gezondheidszorgpsycholoog en eigenaar Praktijk Passend

Heb je een vraag over de leer- en/of gedragsontwikkeling van een kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar? Dan kun je bij mijn praktijk terecht. Ik help kinderen, ouders en scholen.

Meer over Corine